Good website about travel: mekong delta travel. We sell tours: + mekong delta tour 1 day + mekong delta travel 1 day tour + mekong delta river tour + Destination: Cai Rang Floating market; Noodle factory; Small canals; Orchard garden can ho centa park hay centa park tan binh tại quận tân bình giá rất tốt. de capella, dự áncăn hộ de capella quận 2 giá căn hộ de capella bang gia de capella căn hộ the ascent + tour phú yên khuyến mãi , du lịch phú yên bán lại căn hộ icon 56 bán lại căn hộ tropic garden bán lại căn hộ sunrise city north towers bán lại căn hộ sunrise city

TRANG CHỦ TIN TỨC & SỰ KIỆN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
Bản đồ DIC Đồng Tiến  
Tin tức cập nhập   DID: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2018    |    DID: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng.    |    DID: Nội quy và quy chế nội bộ về quản trị công ty.    |    DID: Nghị quyết hội đồng quản trị; V/v đầu tư mua xe máy thiết bị.    |    DID: nghị quyết hội đồng quản trị: Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ Phần Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà.    |    DID: Giãi trình lợi nhuận trên BCTC Q2/2017    |    DID: Công bố thông tin BCTC Q2/2017    |    DID: BCTC 6 tháng đầu năm 2017    |    DID: Công bố thông tin BCTC quý 1 năm 2017    |    DID: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu DID.    |     
 
English Vietnamese
L.Sử hình thành, phát triển
Tuyển dụng
Liên hệ
 
Các đơn vị trực thuộc
Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm số 1
Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm số 2
Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm số 3
Xưởng bê tông li tâm
Xí nghiệp xây dựng số 1
Xí nghiệp xây dựng số 2
Xí nghiệp xây dựng số 3
Các ban quản lý dự án
 
Thông tin thị trường
 
Logo đối tác
 
Hỗ trợ trực tuyến
Chat Online Yahoo
Chat Online Skype
Hotline: 
 0613521752 - 0942687988
 
Lượt khách truy cập
Đang online: 8
Số lượt truy cập: 1.97594e+006
 
P. KỸ THUẬT THI CÔNG


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KỸ THUẬT THI CÔNG

 A/ CHỨC NĂNG :

    Phòng Kỹ thuật Thi công có chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho HĐQT, Tổng giám đốc để triển khai chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra giám sát của Công ty đối với các đơn vị trực thuộc về: khoa học công nghệ, kỹ thuật thi công, chất lượng sản phẩm công trình xây dựng ,phòng chống bão lụt, sáng kiến cải tiến, quản lý thiết bị thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật của ngành của Nhà nước liên quan đến ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty.

 B/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

    1/ Xây dựng các chương trình ứng dụng khoa học phát triển công nghệ của Công ty.

    2/ Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị trực thuộc về công tác nghiệp vụ theo chức năng được giao để tổng hợp báo cáo kết quả đã kiểm tra xử lý trình Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị công ty.

    3/ Tổng hợp các đề tài nghiên cứu công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ KHKT công trình chất lượng cao và các đề tài khác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật thi công của Công ty và các đơn vị trực thuộc để trình Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc xét duyệt.

    4/ Chủ trì xây dựng thông qua hoặc trực tiếp chỉ đạo các biện pháp thi công các công trình đặc biệt quan trọng hoặc có yêu cầu đặc biệt mà phạm vi đơn vị không đảm đương được.

     5/ Thông tin phổ biến các quy trình quy phạm kỹ thuật mới cho các đơn vị. Biên soạn và hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội bộ để các đơn vị thực hiện.

    6/Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp sáng kiến cải tiến, áp dựng tiến bộ khoa học kỹ thuật của các đơn vị thành viên. Chủ trì xem xét những sáng kiến có giá trị làm lợi lớn hoặc có giá trị áp dụng rộng nhằm phổ biến áp dụng chung trong toàn công ty.

    7/ Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc các vấn đề liên quan đến xây dựng công trình, sản phẩm chất lượng cao. Thường trực công tác xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao. Chủ trì đánh giá chất lượng cao của các công trình để báo cáo cấp trên phê duyệt.

    8/ Quản lý thiết bị của toàn công ty. Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý thiết bị, công tác bảo dưỡng, sửa chữa và sử dụng thiết bị. Đề xuất điều phối thiết bị thi công trong nội bộ Công ty phục vụ sản xuất.

    9/ Đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng phương án phòng chống lụt bão của các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phòng chống lụt bão hàng năm.

    10/ Tham gia kiểm tra cùng với phòng chức năng có liên quan về phương án kỹ thuật phần kiểm tra khối lượng các công trình,dự án đầu tư để báo cáo Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị công ty.

    11/ Chủ trì lập biện pháp đấu thầu thi công công trình khi có ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc. 

 
In trang Quay lại Lên trên

 
 
Dự án đầu tư
Bất động sản
Vật liệu xây dựng
Xây dựng DD và CN
Các dịch vụ khác
 
. . . . . . . DID: Thông báo . . . . . .
DID: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng.
DID: Quyết định thành lập chi nhánh công ty và bổ nhiệm người đứng đầu.
DID: Nghị Quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên 2017
DID: Báo cáo thường niên 2016.
DID: Báo cáo tài chính năm 2016, điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ trên BCTC 2016, giải trình và công bố thông tin.
DID: Thông báo và nghị quyết chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2017.
DID: Công bố thông tin BCTC quý IV 2016 và giải trình lợi nhuận.
 
Một số dự án tiêu biểu
Đầu tư xây dựng dự án Khu Đô Thị Phú Long Tân
Đầu tư XD khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên DIC Đồng Tiến
 
Một số công trình XD tiêu biểu
DID: Đầu năm 2013 Công ty DIC Đồng Tiến với đơn hàng cung cấp hơn 60.000 m3 bê tông thương phẩm cho các công trình tại KCN Long Đức.
DID: cung cấp hơn 50.000 m3 bê tông thương phẩm cho công trình Nhà Máy Thép Định Hình tại KCN Phú Mỹ 1, BR-VT do Công cty Posco E&C Việt Nam làm chủ đầu tư và thi công.
Thi công xây dựng công trình trạm bơm tăng áp, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai.
DID: cung cấp hơn 40.000m3 bê tông thương phẩm cho công trình nhà máy TexHong - KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Thiết kế bởi Cty VnPresent
Email : info@dicdongtien.vn