Good website about travel: mekong delta travel. We sell tours: + mekong delta tour 1 day + mekong delta travel 1 day tour + mekong delta river tour + Destination: Cai Rang Floating market; Noodle factory; Small canals; Orchard garden can ho centa park hay centa park tan binh tại quận tân bình giá rất tốt. de capella, dự áncăn hộ de capella quận 2 giá căn hộ de capella bang gia de capella căn hộ the ascent + tour phú yên khuyến mãi , du lịch phú yên bán lại căn hộ icon 56 bán lại căn hộ tropic garden bán lại căn hộ sunrise city north towers bán lại căn hộ sunrise city

TRANG CHỦ TIN TỨC & SỰ KIỆN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
Bản đồ DIC Đồng Tiến  
Tin tức cập nhập   DID: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2018    |    DID: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng.    |    DID: Nội quy và quy chế nội bộ về quản trị công ty.    |    DID: Nghị quyết hội đồng quản trị; V/v đầu tư mua xe máy thiết bị.    |    DID: nghị quyết hội đồng quản trị: Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ Phần Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà.    |    DID: Giãi trình lợi nhuận trên BCTC Q2/2017    |    DID: Công bố thông tin BCTC Q2/2017    |    DID: BCTC 6 tháng đầu năm 2017    |    DID: Công bố thông tin BCTC quý 1 năm 2017    |    DID: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu DID.    |     
 
English Vietnamese
L.Sử hình thành, phát triển
Tuyển dụng
Liên hệ
 
Các đơn vị trực thuộc
Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm số 1
Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm số 2
Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm số 3
Xưởng bê tông li tâm
Xí nghiệp xây dựng số 1
Xí nghiệp xây dựng số 2
Xí nghiệp xây dựng số 3
Các ban quản lý dự án
 
Thông tin thị trường
 
Logo đối tác
 
Hỗ trợ trực tuyến
Chat Online Yahoo
Chat Online Skype
Hotline: 
 0613521752 - 0942687988
 
Lượt khách truy cập
Đang online: 18
Số lượt truy cập: 1.95805e+006
 
. . . . . . . DID: THÔNG BÁO . . . . . .
DID: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng.
Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2010
DID: Quyết định thành lập chi nhánh công ty và bổ nhiệm người đứng đầu.
Phương án phát hành tăng vốn điều lệ
DID: Nghị Quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên 2017
DID: Giải trình LN Q2/2010 tăng 1.835,12% so với quý 2/2009.
DID: Báo cáo thường niên 2016.
Giao dịch cổ phiếu
DID: Báo cáo tài chính năm 2016, điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ trên BCTC 2016, giải trình và công bố thông tin.
DID: Ngày 17-06-2010 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản số 4824/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Khu Đô thị mới Long Tân do Công ty CP DIC - Đồng Tiến làm chủ đầu tư.
DID: Thông báo và nghị quyết chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2017.
DID: Báo cáo tài chính quý 2/2013.
DID: Công bố thông tin BCTC quý IV 2016 và giải trình lợi nhuận.
DID: Báo cáo tài chính Quý 3/2013
DID: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu.
DID: Thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
DID: Công bố thông tin được chấp thuận phát hành riêng lẻ cổ phiếu.
DID : Doanh thu Quý 1/2011 ước đạt 40 tỷ đồng tăng 35% so cùng kỳ năm 2010, lợi nhuận trước thuế ước đạt 6 tỷ đồng.
DID: ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN
DID: Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
DID: BCTC Quý 1/2014
DID: Báo cáo tài chính quí 2 năm 2011. 06 tháng đầu năm 2011, doanh thu đạt 74,32 tỷ đồng tăng 155% so với cùng kỳ năm 2010, LNTT đạt 8,23 tỷ đồng tăng 174% so với cùng kỳ năm 2010.
DID: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
DID: Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
DID: Báo cáo tài chính Quý 3/2016 và giải trình lợi nhuận trên báo cáo tài chính.
DID: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự kiến lợi nhuận trước thuế Quý I/2011.
DID:Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: ngày 15/12/2015
DID: Doanh thu Quý I/2011 ước tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.
DID: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.
DID: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4 - 2010 Công ty CP DIC - Đồng Tiến.
DID: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét.
DID hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh tăng năm 2010 trước thời gian 03 tháng và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 tăng 30% so với năm 2010.
DID: Báo cáo tài chính Quý 2/2016 và giải trình lợi nhuận trên báo cáo tài chính.
DID hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh tăng năm 2010 trước thời gian 03 tháng và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 tăng 30% so với năm 2010.
DID: Thay đổi nhân sự trong HĐQT.
DID: Ngày 22/02/2011, HĐQT Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến đã họp và thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011.
DID: Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2016 Công ty Cổ Phần DIC Đồng Tiến
DID: 17/3, ngày GDKHQ chốt DS trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 14% và họp ĐHCĐ
DID:Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ngày 9/11/2015
DID tiếp tục ký kết các hợp đồng cung cấp bê tông thương phẩm lớn nhất trong khu vực năm 2011
DID: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015
Xây dựng và cung cấp bê tông thương phẩm công trình POSCO.
DID: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận trên báo cáo tài chính quý 4/2015 chênh lệch quá 10% so với quý 4/2014.
DID:Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 công ty cổ phần DIC Đồng Tiến
DID: Báo cáo nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên 2015
DID:Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 công ty cổ phần DIC Đồng Tiến
DID: Thông báo triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2015
DID:Báo cáo tài chính quý I năm 2011
DID: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2015
DID: Dự kiến doanh thu 6 tháng đầu năm 2011 đạt 72 tỷ đồng tăng 151% so với cùng kỳ năm trước, LNTT ước đạt 8 tỷ đồng, tăng 174% so với cùng kỳ năm 2010.
DID: Công bố thông tin (V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)
DID : Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng phát triển ổn định, dự kiến hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 trước thời gian 02 tháng
DID: Thay đổi nhân sự
DID:Báo cáo tài chính quý III năm 2011
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty DIC Đồng Tiến
DID:Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011
DID: Công bố thông tin (V/v thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty)
DID: Thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần DIC Đồng Tiến.
DID: Kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2014.
DID: Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ Phần DIC Đồng Tiến về việc mua cổ phiếu quỹ.
DID: Báo cáo thường niêm năm 2013
DID: Trong Q2/2012 DIC Đồng Tiến đầu tư xây dựng hai nhà máy bê tông thương phẩm tại Hà Nội với công suất 150m3/h và 75m3/h.
DID: Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
DID:Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011
DID: Năm 2013 giá trị sản lượng, doanh thu tăng 170% so với năm 2012. Bước sang năm 2014 DID tiếp tục phát triển ổn định.
DID: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012
DID: Công bố thông tin Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013.
DID: Báo cáo tài năm 2012.
DID: Trong năm 2013 Công ty DIC Đồng Tiến tiếp tục thực hiện các đơn hàng đã ký kết trong QIV/2012 và QI/2013 do các nhà đầu tư lớn từ nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...làm chủ đầu tư, như vậy DID sẽ có sự ổn định về sản lượng và doanh thu.
DID: ký kết hợp đồng cung cấp bê tông thương phẩm với khối lượng lớn cho các công trình trọng điểm tại khu vực trong Quý IV năm 2012.
DID: Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
DID: Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
DID: Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
DID: Công bố thông tin ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013.
DID : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 2.565.800 cổ phiếu CTCP DIC - Đồng Tiến.
DID: Giải trình chênh lệch báo cáo trước và sau kiểm toán.
DID: Ngày 15/06/2010: DIC Đồng Tiến đã ký HĐ với Công ty Coteccons cung cấp bê tông thương phẩm cho công trình xây dựng giai đoạn 3 nhà máy Texhong - KCN Nhơn Trạch , khối lượng 40.000m3 bê tông với tổng giá trị HĐ khoảng 40 tỷ đồng. Thời gian thi công trong 6 tháng( từ tháng 6 ->12/2010).
DID: Giải trình CBTT ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2013 và chứng khoán DID bị cảnh báo.
DID: Ngày 20/07/2010 bắt đầu thực hiện đơn hàng cung cấp 16.000m dài ống cống ly tâm cho khu đô thị Hiệp Phước do DIC Corp làm chủ đầu tư.
DID: Công bố thông tin (V/v thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty)
DID: Ngày 07/07/2010 tại văn bản số 603/UBCK Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 2,5 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng cho CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN.
DID: Thông báo (V/v triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014).
Ngày 10/12/2010 giao dịch chính thức 2.565.800 cổ phiếu DID phát hành bổ sung của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến tại Sở GDCK Hà Nội.
DID: Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
DID: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự kiến lợi nhuận trước thuế Quý I/2011.
DID: Tài liệu ĐHCĐ Công ty Cổ Phần DIC Đồng Tiến năm 2014
DID: LNTT 8 tháng đầu năm đạt 10,5 tỷ đồng, vượt 140% so với kế hoạch đầu năm.
DID: báo cáo tình hình quản trị công ty (bán niên - năm 2014)
DID:Dự kiến hoàn thành kế hoạch LN cả năm trước thời hạn 3 tháng, xây dựng KHSXKD năm 2011 tăng 30% so với năm 2010.
DID: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã soát xét
DID:Đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông thương phẩm thứ 3 tại Đồng Nai với công suất 150m3/h.
DID: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2014 đã được kiểm toán.
DID:LNTT Quý 3 đạt 3,6 tỷ đồng, lũy kế 3 quý đạt 10,2 tỷ đồng, đạt 136% so với kế hoạch cả năm.
DID: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014.
DID: Báo cáo hoạt động kinh doanh giữa niên độ quý 3 năm 2010.
DID: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015
Nghị quyết HĐQT điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010 tăng so với kế hoạch đầu năm.
DID: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014
DID: LNTT 6 tháng đầu năm ước đạt 6.5 tỷ đồng bằng 85% kế hoạch lợi nhuận cả năm, tăng 1.270% so cùng kỳ năm trước.
DID: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
Những hợp đồng, đơn đặt hàng lớn đầu năm 2010
DID: Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Hình ảnh: Trạm trộn Bê tông sản xuất và nhập khẩu từ CHLB Đức
DID: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận trên báo cáo tài chính quý 1/2016 chênh lệch quá 10% so với quý 1/2015.
DID: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2016
DID: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2 - 2010 Công ty CP DIC - Đồng Tiến.
DID: Nghị quyết của HĐQT thông qua việc sử dụng vốn từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010
DID: Công bố thông tin và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

 
 
Dự án đầu tư
Bất động sản
Vật liệu xây dựng
Xây dựng DD và CN
Các dịch vụ khác
 
. . . . . . . DID: Thông báo . . . . . .
DID: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng.
DID: Quyết định thành lập chi nhánh công ty và bổ nhiệm người đứng đầu.
DID: Nghị Quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên 2017
DID: Báo cáo thường niên 2016.
DID: Báo cáo tài chính năm 2016, điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ trên BCTC 2016, giải trình và công bố thông tin.
DID: Thông báo và nghị quyết chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2017.
DID: Công bố thông tin BCTC quý IV 2016 và giải trình lợi nhuận.
 
Một số dự án tiêu biểu
Đầu tư xây dựng dự án Khu Đô Thị Phú Long Tân
Đầu tư XD khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên DIC Đồng Tiến
 
Một số công trình XD tiêu biểu
DID: Đầu năm 2013 Công ty DIC Đồng Tiến với đơn hàng cung cấp hơn 60.000 m3 bê tông thương phẩm cho các công trình tại KCN Long Đức.
DID: cung cấp hơn 50.000 m3 bê tông thương phẩm cho công trình Nhà Máy Thép Định Hình tại KCN Phú Mỹ 1, BR-VT do Công cty Posco E&C Việt Nam làm chủ đầu tư và thi công.
Thi công xây dựng công trình trạm bơm tăng áp, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai.
DID: cung cấp hơn 40.000m3 bê tông thương phẩm cho công trình nhà máy TexHong - KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Thiết kế bởi Cty VnPresent
Email : info@dicdongtien.vn